دندان نیشم را کشیدم

 

دلنشین مثل طعم بکر پنیر

لای نون لواش صبحانه

مثل پیچیدن گل پیچک

دور دیوار سرد یک خانه

 

تازه چون آب سرد سرچشمه

قل قل زندگی و جوشیدن

حس خوب خرید عید و سپس

دامنی نو و شیک پوشیدن

 

گریه و خنده و فراز و نشیب

توی پس کوچه های تجربه هاست

زندگی لحظه لحظه اش زیباست

لمس دستان بی مثال خداست

 

سوده

تمام شده امروز١٠ خردادماه ٨٨

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
شاخه نور

[لبخند]

شاخه نور

[لبخند]