دلم برای اينجا تنگ ميشود اما با نگاه نامحرم چه کنم؟

دوست ندارم تراوشات صادقانه مغزم را هر آدم نمای پوشالی ای مرور کند

و آنچه سالها با سختی بدست آورده ام،در آتش زياده خواهی قومی وحشی تباه شود

و واژگان معصوم و بی گناه،واحساسات بی غل و غشم،تعبير نابجای گفتاری موهوم تلقی،و تن بی گناهشان روی دار به اين و آنسو برود

خانه شعرهايم را دوست دارم و برخواهم گشت،

واعتقادم سخت بر اين است که:

خدا نمی بخشد آنکه دل بنده اش را می آزارد و گفتار و کردار ناشايست بی جزا نخواهد ماند

/ 4 نظر / 29 بازدید
سوده

اميدوارم هميشه بنويسی دوست خوبم(: هميشه...! اگه فقط یکی هم بفهمه کافیه... باور کن...(:!

مهربون

منم اميدوارم هميشه بنويسی نه فقط در وبلاگ بلکه در دفتر زندگيت خاطرات زیبا/منم با نظر سوده موافقم

مهربون

با آرزوی لحظاتی پر از موفقيت و خوشبختی برای شما دوست عزيز/خوشحال ميشم به کلبه منم سری بزنی.مرسی از لطفت

آدم برفی

دلم گرفته دلم عجيب گرفته است نه هيچ چيز نه اين دقايق خوش بو که روی شاخه نارنج ميشود خاموش نه اين صداقت حرفی که در سکوت ميان دو برگ اين گل شب بوست نه هيچ چيز مرا از هجوم خالی اطراف نميرهاند و فکر ميکنم که اين ترنم موزون حزن تا به ابد شنيده خواهد شد