آروم شدم

کسی صبح ها برام زيارت عاشورا می خونه

کسی واسه همه آرزوهای کوچولوی من دعا می کنه

کسی که آرزوهای منو به آرزوهای خودش ترجيح ميده

کسی که شايد با اولين نگاه معنی شعرهای منو می فهمه اما به روم نمی آره ويواشکی کمکم ميکنه

يکی اونطرف پنجره های ايساده و می خواد روشنی رو نشونم بده

کسی که دلش مثل يه سينه سرخ کوچيکه ومثل يک دريا بزرگه

کسی که هميشه تو گوشم نجوا ميکنه:خدا اونقدر بزرگ و بخشنده است که تو با فکر اينکه دوست نداره آزارش می دی

کجا شنيدم ؟ميگفت خدا آدمها رو از فرشته ها بيشتر دوست داره چون ميتونن گريه کنن

کسی به من ميگه گريه کن..با صدای بلند و نترس که کسی صداتو بشنوه..گريه کن و بگذار صدای گريه ات رو بشنوم

عجيبه...آرامش من..آرامش بعد از طوفانی خيلی بزرگه

روز عاشورا نذری  می پزم..شله زرد نذری رو جای همتون هم ميزنم.کافيه تو دلتون يه آرزو کنين..

دلتون شاد و لبتون خندون

/ 5 نظر / 29 بازدید
حاجی

.

مهربون

منم برات خيلی خوشحال شدم و برات دعا می کنم انشا الله هر چی از خدا می خواهی بهت بده.

مهرنوش

من خيلی تنهام ، داغونم ... می خوام اينقدر داد بزنم که بميرم. تو رو خدا برام دعا کن ، خدا هم ديگه دوسم نداره و صدامو نمی شنوه ... هر چی التماس می کنم نمي شنوه ... التماست می کنم برام دعا کنی ، به دعات نياز دارم.