سلام
و اما شعر.خيلي وقته كه شعري ننوشتم اينجاؤايندفعه بي پرده حرف مي زنم اولين شعر بي پرده من تقديم به شما :
دست من را گرفتي و گفتي،جان من يا تو فرقي ندارد
من توام،تو مني،هر دو يك تن،اين من و تو جدايي ندارد
باورم شد كه ما هر دو يك تن،دست من دست تو دست ما بود
فارغ از عمق يك واقعيت،مرغ عاشق رهايي ندارد
من اسير تو و تو هماره،در پي ديگران مي دويدي
چشم من روي يك نكته بسته،عشق ما دو فدايي ندارد
رفتم و جان خود را فكندم،پيش پاي همان حرف اول
غافل از اينكه عشقي ميان نيست،عهد ما رنگ و جايي ندارد
در رگم خون قرمز روان بود،خون من را گرفتي و رفتي
من نفهميده بودم كه اي واي،بي نهايت تمامي ندارد
جان من،جان او،جان يك جمع،جان صدها هزاران كبوتر
عشقمان پاك و ابي چو دريا،اي دريغا كه حامي ندارد
روز اول نگفتي كه ما نيز،در پي جاه و مال وجلاليم
حرف پول است ومال است وثروت،جانفشاني مقامي ندارد
ريش و پشمي كه داري سراب است،خانه تو گلي و خراب است
برف نازك و كبكي كه فربه است،جاي كافي و وافي ندارد
حوزه رفتي و امامه دادند،اين مقامي ندارد چراكه
مذهبي كه فداي مقام است،پيش ما اجر و جايي ندارد


/ 2 نظر / 3 بازدید
windows vasati

سلام خوش اومدي از اينكه مي بينم يكي به جمعمون اضافه شده تو پوستم نمي گنجم با اينكه من تعطيل كردم ولي حاضرم زير حرفم بزنم ولينكتو اضافه كنم اگه مشكل لوگو ساختن داشتي يا وقتشو نداشتي بگو من برات يدونه درست كنم در ضمن نوشته هات هم سطح خوبي داره خيلي خوب مي نويسي موفق باشي

مهدي

رنجيده .... گاهي بايد هزاران سال بگذرد تا ...