یک چیزی هست

یک چیزی هست

که نمیتوانم بفهمم اش

گم شده در عطری نامفهوم

 

گیجی خاصی‌

در هوا  جاریست

 

 تمام دنیا در مشتم جمع میشود

کش میاید، تاریک میشود

و وقتی‌ مشتم را می‌گشایم پخش میشود

و چیزی

به من می‌گوید،

بودن 

ماندن

نمی اورد

تیر ماه ۹۲

سوده

/ 0 نظر / 48 بازدید