به نام خداوند جان و خرد

جشنواره فرهنگی هنری گرمسار

سرزمين خورشيد درخشان

از سلسله همايش های اقوام ايرانی

فرهنگسرای اقوام با مشارکت مجمع گرمساريهای مقيم تهران جشنواره فرهنگی هنری گرمسار:سرزمين خورشيد درخشان: را برگزار می نمايد. حضور سبز شما را ارج می نهيم.

چهارشنبه ۱۶ شهريورماه

ساعت ۲۰ـ۱۷

آدرس:تهران،ميدان ابوذر،خيابان ابوذر،خيابان سجاد جنوبی،ميدان بهار

فرهنگسرای اقوام ايرانی(سينما تئاتر بهاران)

/ 1 نظر / 16 بازدید