سلام
………………
تاريخم گذشته
چو كالايي كه پشت درب هاي بسته مانده،بو گرفته
تاريخم گذشته
چو تقويمي كه مال سال پيش است
و تنها مصرفش چرك نويس است

تاريخم گذشته
و انساني كه تاريخش گذشت
بايد بميرد……………………….

/ 0 نظر / 5 بازدید