سلام
دوباره محرم از راه رسيد.اول تسليت به ناسبت اين ايام و دوم اينكه چرا افراط؟
رفته بودم بيرون اونم به اصرار خواهرم.ولي تنها چيزي كه ديدم…………….بگذريم .اين نيز بگذرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید