خدای خوب و مهربونم...

ديروز سوم تير تولد ميترای عزيزم بود.تولد قشنگش مبارک.وقتی تلفن زدم تا تولدش رو تبريک بگم خيلی گرفته بود آخه امروز چهارم تير مامانش رو عمل می کنن.آلان که من دارم می نويسم مامان مهربون ميترا زير تيغ جراحيه.خيلی ناراحت بودن همشون.ميترای عزيزم من مطمئنم خدای مهربون حتما خوبش می کنه.از همه شما دوستان خوبم که به اينجا اين خونه صورتی من سر می زنيد خواهش می کنم برای مامان ميترا دعا کنيد.پيشاپيش ممنونم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
error

خدايا اونهارو از ما نگير بگذار بمانند تا خوبيهايشان را جبران کنيم هر چند که از توان ما خارج است و در ازای ان بايد اموخته هايمان را در مورد فرزندانمان اجرا کنيم خدايا معلمهايمان را از ما نگير بگذار تا بيشتر بياموزيم و از طرف من به تمامشان بگو دوستتون دارم