سلام
من اين اهنگ هايده رو خيلي دوست دارم .اميدوارم شما هم لذت ببرين:
من اسير درد،اون افسانه پركشيدنه
من كوير و اون به زيبايي خوشه چيدنه
يه شب حس افسون عطر او
از افسانه معبدا مياد
زمين زير پام اسمون ميشه،به مهموني دل خدا مياد
گاهي،دوره،گاهي قصه هاي غروره
گاهي،نوره،گاهي بارش ابر دوره
همه هستيه،همه مستيه،تودستاي من جان اخرينه
تو خاموشي ام،فراموشي ام،طنين يه اواز دلنشينه
من اسير درد اون افسانه پر كشيدنه،
من كوير و اون به زيبايي خوشه چيدنه
با افسون چشماي مست او،به چشمم شراب اشنا مياد
برام قصه روشناييه،كه از صبح ايينه ها مياد
گاهي…………….

/ 1 نظر / 15 بازدید
hamed

گفتی هايده .... يه روز يه ترک ميره کنسرت هايده داد ميزنه خانم از هايده بخون.