چشم هایت را ببند

دیروزها را

به دیروزها بسپار

نبخش

ولی بگذر

زندگی ادامه دارد

زندگی ادامه دارد?

 

/ 0 نظر / 47 بازدید