سلام
در اين شب يلدا ز پيت پويم،به خواب و بيداري سخنت گوييم تو اي پري كجايي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي
سر گشته ام .برام اهميت نداشت اما شنيدنش نمي دونم چرا منو شكست ،شادي رو ازم گرفت ،لبخندمو كشت،شايد
اهميت نداشتنش رو به خودم تلقين كرده بودم اما،حالا مي فهمم كه برام بي اهميت نبوده،هيچوقت ،با يك عالمه ارزوهاي خوب از طرف من براي اونكه برام اهميت داشته اما نمي خواستم باور كنم،يك عالمه ارزوهاي خوب براي اونكه اميدوارم هميشه شاد باشه……..

/ 0 نظر / 6 بازدید