در قلبم آتش زندگی می کند زین روست که دمادم گر می گیرم کاش خداوند مرا تواناتر می آفرید دیگر قدرت زندگی در من نیست

/ 0 نظر / 49 بازدید