دریچه ها

اینجا خانه دل من است...

در قلبم آتش زندگی می کند زین روست که دمادم گر می گیرم کاش خداوند مرا تواناتر می آفرید دیگر قدرت زندگی در من نیست
/ 0 نظر / 98 بازدید
چشم هایت را ببند دیروزها را به دیروزها بسپار نبخش ولی بگذر زندگی ادامه دارد زندگی ادامه دارد?  
/ 0 نظر / 97 بازدید
یک چیزی هست یک چیزی هست که نمیتوانم بفهمم اش گم شده در عطری نامفهوم   گیجی خاصی‌ در هوا  جاریست    تمام دنیا در مشتم جمع میشود کش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید
" کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد چراغهای رابطه تاریکند چراغهای رابطه تاریکند..." ادامه مطلب
/ 0 نظر / 89 بازدید
مرداد 96
2 پست
تیر 96
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
6 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
3 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
7 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
6 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
11 پست
مرداد 82
18 پست
تیر 82
9 پست
خرداد 82
18 پست
اسفند 81
9 پست
بهمن 81
8 پست
دی 81
15 پست
آذر 81
13 پست