سلام

از شما که براش دعا کردين ممنون.حالش بهتر شده.در ضمن دکترها هم گفتن که بيماريش از نوع وخيم و بدش نيست.اميدوارم خوب خوب بشه.همتون رو دوست دارم