سلام
من برگشتم.تيم ما دوم شد .جاي شما خالي خوش گذشت.اما دلم واسه همتون تنگ شده بود.باورتون ميشه،تو فيروزكوه حتي يك دونه كافي نت هم پيدا نمكردم.دوباره و هزار باره بعد از چند روز دوري:سلام عزيزانم