سلام
امروز تنها براي تو
فقط بخاطر اينكه دوستت دارم
فقط براي اينكه از توام
از وجود توام
با تو بوده ام
در تو بوده ام
در تو زندگي كرده ام
واينكه
چقـدر دلم برايت تنگ است،
فقط براي اينكه انديشه ات مال من است
و تو آنرا از من دريغ نمي كني،
واينكه هميشه كنار نشان سفيد مرمريت بي صدا و آرام
منتظرم مي ماني
امروز
فقط براي تو
نذري مي پزم.