سلام
اين اهنگ رو با صداي قوامي حتما گوش كنيد:
شبي كه اواز ني تو شنيدم،چو اهوي تشنه پي تو دويدم،
دوان دوان تا لب چشمه رسيدم،نشانه اي از ني و نغمه نديدم،
تو اي پري كجايي،كه رخ نمي نمايي،
از ان بهشت پنهان،دري نمي گشايي،……